Bestyrelsen

Gruppen har en bestyrelse, som består af  op til 8 forældre, 1 leder fra hver afdeling og op til 3 unge. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling (som er for alle forældre og spejdere over 15 år). Bestyrelsen, tager sig af de overordnede ting, f.eks. økonomi, lokaler, politikker, mål og visioner, men også det mere praktiske som rengøring og vedligeholdelse af hytten.

Ud over bestyrelsesmøderne deltager de forældrevalgte også i mere spændende ting, som f.eks. gruppeture. Vi har i bestyrelsen, sammen med de øvrige ledere og seniorerne, hvert år en tur, hvor vi planlægger det kommende år, kommer i dybden med ting vi ellers ikke har tid til, nedsætter udvalg som i det kommende år tager sig af f.eks. juletræssalg, PR, vores hytte osv. På turen bliver der også tid til at lære hinanden bedre at kende, og som regel en god middag og en hyggelig aften sammen.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Henning Jensen tlf. 6169 2859 eller mail formand(at)1tranbjerg.dk

Det Danske Spejderkorps udgiver, ”Velkommen i bestyrelsen” hvor de beskriver bestyrelsen opgaver, den kan du hente her.