Aktivitetstårn

Generelt om projektet

Klatre- og aktivitetstårnet startede som en klatrevæg og har udviklet sig til et tårn med mulighed for rigtig mange andre aktiviteter. Vi er sikre på, at vi er på vej med det bedste af det bedste. Det bliver et tårn, hvor der er aktiviteter både udenpå, udenfor og inden i. Tårnet bliver 14 meter højt og vil skulle rumme mange forskellige ting. Der skal kunne klatres på mange måder, bindes knob på store reb, som man også kan klatre i, soves i hængekøjer både ude og inde, soves i tentseil, spilles spil på gulvet, bygges med rafter om vinteren, spændes en svævebane ud og meget, meget mere. Tårnet er designet til at kunne tilpasses nye ideer når de opstår.

Tårnet skal være med til at skabe udfordringer og nye aktiviteter året rundt, men rigtig gerne give nye muligheder i vintermånederne. Ud over spejderne i gruppen er det ideen at andre spejdere og unge skal kunne bruge tårnet. Der bliver åbne aftener, hvor børn og unge fra lokalområdet, med trang til at prøve kræfter med udfordrende aktiviteter får mulighed for dette.

Bæredygtighed

Tårnet bygges så vidt muligt af genbrugsmaterialer og upcyckled produkter. Det er en bæredygtig måde at bygge på, jo mere genbrug jo mindre CO2 udledning. Direkte genbrug giver største reduktion i Co2 udledningen, men også upcyckled materialer giver en CO2 besparelse. Genbrug kan ses ved at konstruktionen er lavet af gamle lysmaster fra Lystrup, og facaden bliver lavet af 6-kanter som primært vil være af genbrugstræ, men som også kan blive af gamle rør og/eller vindmøllevinger, materialer der giver mulighed for at lave aktiviteter på facaden.

Projektet bliver ikke billigere af at bruge genbrugsmaterialer, da det kræver flere rådgiver timer og mange flere timer til udvikling af f.eks. facademoduler. Men det er spændende og kan forhåbentlig være med til at vise andre at det kan betale sig at tænke bæredygtigt og at det kan blive flot og opfylde funktionskravene, også selvom det er genbrug og man skal tilpasse til de materialer man kan skaffe.

Hvis du kender nogen som har materialer der kan bruges, så er vi interesseret. Vi ved at vi skal bruge:
* isolering,
* rionet,
* træ til facaden (helst kernetræ eller andet godt holdbart træ),
* støbeplader (vi renser dem gerne af),
*  flamingo (fra f.eks. indpakning af hårdhvidevarer).

Listen bliver længere, efterhånden som vi får projekteret detaljerne i projektet.

Økonomi

Økonomien i projektet er ikke på plads endnu, men der er givet tilskud fra Aarhus Kommune, fra virksomheder og lokale samarbejdspartnere og økonomisk støtte fra forældre. Derudover har gruppen holdt et loppemarked hvor hele overskuddet går til aktivitetstårnet. Vi mangler fortsat et større beløb som må lånes, hvis det ikke lykkes at skaffe dem fra anden side. Der ud over mangler der ressourcer til noget af indretningen og nogle af de nye ideer som skal binde tårnet sammen med området omkring, eksempelvis regnvandsbedet, svævebanen, klatreudstyr, tentseils og den udendørs hængekøjezone. Grunden til at vi går i jorden nu, er at vi har en byggetilladelse og den udløber i august og byggetilladelser kan man ikke få forlænget. Det er samtidig godt at få støbt fundament inden det bliver regn, frost og vinter.

Vil du støtte?

Vi har brug for støtte til projektet og vil du bidrage er der flere muligheder.

Giv et bidrag med skattefradrag.

Som privat person kan du støtte med skattefradrag.
Gå ind på Better Now og find vores projekt eller brug linket her: https://dk.betternow.org/fundraisers/1-tranbjerg-klatrevaeg . Tryk på doner og følg vejledningen. Husk at taste dine personlige oplysninger, så du får skattefradraget. I bestemmer selv beløbet.

Når du giver 1000 kr. får du navn på 1 stk mursten

Når du giver 2000 kr. får du 1 stk mursten og 1 klassearrangement 2-3 timer med aktiviteter (uden forplejning), hvor der selvfølgelig er klatring på klatrevæggen med instruktør. Aktiviteterne sammensættes efter aldersgruppe og ønsker.

Du kan også indbetale et beløb direkte på gruppens konto eller via MobilePay:

Kontonummer: Djursland Bank, kontonummer 7266-0001003664

MobilePay nummer: 30004

Virksomhedsarrangement

I kan også købe et virksomhedsarrangement for 25 medarbejdere og deres familie. Arrangementet vil være ca. 3 timer og der vil være teambuilding aktiviteter der kan tilpasses jeres behov.

Eksempel på aktiviteter er:

  • Klatring på klatrevæg i det nye tårn
  • Mælkekassestabling
  • Slackline
  • Bålaktivitet
  • Det perfekte minut aktiviteter
  • Gå på A-buk
  • GPS-løb
  • 2Dstregkode løb
  • Svævebane / tovbro

Forplejning kan tilkøbes.

Derudover får I 2 stk mursten med navn og logo.

Hele virksomhedsarrangementet koster 10.000 kr. som betales nu. Arrangementet gennemføres når klatre- og aktivitetstårnet er færdigt.

For at lave kontrakt på et virksomhedsarrangement skriv til

Som virksomhed kan man også købe mursten (sponsorat). Man får en mursten for hver 1000 kr. man giver til projektet. På murstenen får man navn og logo.

STOR TAK til alle som støtter. Vi glæder os til at kunne indbyde alle til indvielsen.

Tårnet skal blive til mere….
Tanken er at tårnet skal isoleres og senere kunne indgå i et multiaktivitetsrum som en tilbygning til hytten. Et rum hvor der er højt til loftet og hvor vi kan lave aktiviteter der i dag ikke kan laves indendørs. Det skal blive sjovere at være spejdere.

Klatre- og aktivitetstårnet er første step frem mod at lave et multiaktivitetsrum som en tilbygning der forbinder vores hytte med tårnet. Rummet skal være med højt til loftet og robust så der er plads til andre typer aktiviteter end dem vi kan lave i vores nuværende lokaler. Det skal være et 0-energi bæredygtigt byggeri, hvor der også her vil være fokus på upcyckling. Bygningen skal give aktiviteter indendørs, men også udendørs og når der er mange børn, skal det kunne åbnes op, så der bliver sammenhæng mellem det indenfor og det udenfor.