Hjemmespejdmærke -igang igen

Hjemmespejdmærket

Nu er der igen mulighed for at tage hjemmespejdmærket.

Fra 16. marts til 11 maj var spejdermøderne lukket ned og i stedet kunne man tage et hjemmespejdermærke. Aftalen var at der skulle laves 3 aktiviteter pr. uge og man valgte frit mellem de aktiviteter som blev lagt på 1. Tranbjergs facebookside. Den sidste aktivitet blev lagt ud 5. maj.

Da møderne begyndte igen, fik alle mulighed for at lave det antal aktiviteter de manglede for at få et mærke. Der var i alt 9 uger uden mødet, dvs. 27. aktiviteter. Vi ved at nogle ikke har kunnet nå helt så mange og derfor skal man som minimum have lavet 20 aktiviteter.

Dokumentationen er fotos af det man har lavet. Mangler man nogle fotos laves en liste med hvad det er og en forældre skriver under på at de er lavet. I kan også printe vores liste og krydse af ved de aktiviteter som er lavet.

Der vil de næste uger komme lidt flere nye aktiviteter på facebook.

Alle som laver de 20 aktiviteter + 3 nye aktiviteter pr. uge vi er lukket ned her i begyndelsen af 2021 vil få en bonus.

De som har taget mærket, men ikke fået det, vil få det når møderne begynder igen.

Listen finder du Hjemmespejd aktivitetsliste

Men hold øje med facebook for nye aktiviteter.